۱۰ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

چگونه بر وسواس غلبه کنیم؟

فروردین ۱۰, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

چگونه بر وسواس غلبه کنیم؟

مشکل وسـواس به ۲ نوع فکری و عملی تقسیم می شود؛ به این صورت که فرد به دنبال یک فکر، دچار اضطراب می شود و این اضطراب گاهی آن قدر شدید می شود که انسان را مجبور به انجام یک رفتار می کند؛ مثلاً فرد فکر می کند، نکند در خانه بسته نباشد، بنابراین دچار اضطراب می شود، البته در این مرحله می تواند فکر را کنترل کند و در نهایت دوباره مراجعه و بسته بودن در را چک کند.

افراد وسواسی به افکار غیرمنطقی خود اذعان دارند، ولی اضطراب ناشی از این فکر چنان زیاد است که فرد را مجبور به انجام عمل وسواسی می کند .براى درمان وسواس مى توان از راه و رسم ها و وسایل و ابزارى استفاده کرد که یکى از آن ها تغییر محیطى است که فرد وسواسی در آن زندگى مى‌کند. در ادامه مواردی که برای درمان وسواس اهمیت دارد می آید:

۱ – تغییر شرایط زندگی
خود را از محیط اضطراب زا دور کنید. بررسی هاى تجربى نشان مى دهد که وسواس در مواردى با تغییر شرایط زندگى بهبود کامل حاصل مى‌شود.

۲ – ایجاد اشتغال و سرگرمى
تطهیرهاى مکرر و دوباره‌ کارى‌های وسواس به این دلیل است که شما وقت و فرصت کافى براى انجام آن در خود احساس مى کنید و وقت و زمانى فراخ در اختیار دارید. بدین سبب ضرورى است تا حد امکان سرگرمى شما بیشتر شود تا وقت اضافى نداشته باشید.

۳ – زندگى در جمع
شما باید از گوشه گیرى و تنهایى بیرون بیایید. زندگى در میان جمع خود مى‌تواند عاملى براى رفع وسواس باشد. ترتیب دادن مسافرت هاى دسته جمعى که در آن همه افراد ناگزیر شوند شیوه واحدى را در زندگى پذیرا شوند، در تخفیف و حتى درمان این بیمارى به خصوص در افراد کمرو مؤثر است.

۴ – شیوه هاى اخلاقى
رودربایستى‌ها یی که هر انسانى به نحوى با آن مواجه است تا حدود زیادى سبب تخفیف این وسواس مى شود. اطرافیان شما می توانند با طرح سؤالات انتقادى در کاهش وسواس شما نقش داشته باشند البته باید سعى بر این باشد که «انتقاد» به «ملامت» منجر نشود.

۵ – زیر پا گذاشتن موضوع وسواس
در مواردى براى درمان وسواس چاره‌اى نیست که به قول معروف به سیم آخر بزنید، حتى با پیراهنى که آن را کثیف مى دانید و یا با دست و بدنى که آن را تطهیر نکرده مى شمارید، وظیفه تان را انجام دهید. به عبارت دیگر خود را وادار کنید تا همان کارى را که از آن مى ترسید انجام دهید. تنها در چنین صورتی است که در مى یابید هیچ فاجعه اى اتفاق نمى افتد.