تفاوت بین مرد هوسران و مردی که واقعا عاشق شما است!

در این مقاله نشانه هایی را ارائه کرده ایم که تفاوت بین مرد هوسران و مردان عاشق را درک کنید. هرچند که این ها یک نسخه کامل نیست ولی می تواند به شما دید بهتری نسبت به قبل دهد چه تفاوتی بین یک مرد هوسران و یک مرد عاشق وجود دارد؟

نشانه های مردان هوسران چیست؟ دلیل اینکه شما باید بدانید که مردان هوسران چه ویژگیهایی دارند، چیست؟ بسیاری از شما در زندگی عاطفی خود با مردانی مواجه شوید که ادعای دوست داشتن شما را دارند.

او همیشه شما را در مورد ازدواج حیران می گذارد!

این یکی از نشانه های روشن است که نشان می دهد مردی که با او در رابطه هستید، دنبال عشق واقعی است یا این که هوسران است. کسی که واقعا شما را دوست داشته باشید به روشنی در مورد قصد و هدفش از رابطه با شما و دیدگاهش نسبت به ازدواج صحبت می کند. اما مردی که هوسران باشد، هیچ گاه پاسخ روشن و صریحی به شما راجع به ازدواج نمی دهد و همواره شما را حیران نگه می دارد.

به دوستت دارم هایش نمی توان اعتماد کرد!

مردی که واقعا شما را دوست دارد می گوید “من عاشق تو هستم” زیرا او واقعا احساس می کند شما را دوست دارد و می خواهد این را به شما بفهماند. اما مردی که فقط دنبال هوسرانی است، زمان هایی که می خواهد عذرخواهی کند یا درخواست رابطه جنسی از شما داشته باشد، می گوید عاشقت هستم.

این فرد از لحاظ احساسی در دسترس شما نیست!

عشق چیزی است که قلب ها را به هم متصل می کند. عشق شما می تواند حال او را بهتر کند حتی زمانی که نزدیک او نباشید. کسی که عاشق شما باشد از لحاظ احساسی همیشه در دسترس شما خواهد بود در حالی که مرد هوسران برایش فرقی نمی کند شما چه احساسی دارید. چه نزدیک به شما باشد چه نباشد!

دوستان و خانواده شما برای او مهم نیست

مردی که در جستجوی عشق در شماست، واقعا علاقمند به دانستن در مورد افرادی است که بخش مهمی از زندگی شما را تشکیل می دهند. مانند خانواده و دوستان. او ممکن است علاقه مند به دانستن بیشتر راجع به آن ها باشد و یا حتی بخواهد آن ها را ملاقات کند. اما مرد هوسران علاقه ای به دانستن راجع به افراد نزدیک شما ندارد.

او اغلب شما را تهدید به ترک می کند

اگر با چنین فردی دچار اختلاف و دعوا شوید، شما را به ترک کردن تهدید می کند. اما کسی که عاشق شما باشد، به دنبال این است که اختلافات را حل کرده و شرایط را درست کند و فرقی ندارد که چه کسی اول دعوا را شروع کرده باشد.